طرح کمک به مناطق سیل زده

هدف : هدفمندسازی کمک های مردمی برای آسیب دیدگان از سیل با محوریت مساجد