آخرین اخبار

سامانه عمران اجتماعی به موفقیت طرح جهاد همبستگی ملی کمک کرده است

مینو اصلانی گفت: سامانه عمران اجتماعی ارتباط خوبی بین کمک کننده و کمک شونده در مناطق سیل زده ایجاد کرده است افزود: سامانه عمران اجتماعی به موفقیت طرح همبستگی جهاد ملی کمک کرده است

مینو اصلانی مسوول سازمان بسیج زنان کشور در گفتگو با خبرنگارر اقتصادی خبرگزاری بسیج، اظهار داشت:برای بهبود روند بازسازی و احداث 20 هزار واحد مسکونی توسط سازمان بسیج، سامانه “عمران اجتماعی” طراحی و پنج هزار منزل مسکونی در این سامانه بارگذاری شده که می توان به صورت حقوقی (مسجد) و یا حقیقی وارد سامانه شد و یک منزل مسکونی را برای احداث یا بازسازی انتخاب کرد.

وی با بیان اینکه سامانه عمران اجتماعی ارتباط خوبی بین کمک کننده و کمک شونده در مناطق سیل زده ایجاد کرده است افزود: سامانه عمران اجتماعی به موفقیت طرح همبستگی جهاد ملی کمک کرده است لذا در این سامانه هر مسجد میزان مبلغ نقدی که برای مناطق سیل زده هدیه می کند را مشخص کرده تا گروه های جهادی بتوانند واحد مسکونی را ساخته و یا تکمیل کنند این در حالی است که ارایه اطلاعات می تواند نمازگراران و مردم را هر چه بیشتر در جریان چگونگی ساخت و تعمیر منازل مسکونی قرار دهد.

دیدگاه خود را بنویسید