سازمان بسیج مستضعفین جهت محرومیت زدایی از نقاط کم برخوردار کشور اقدام به احداث، مرمت و تکمیل پروژه هایی از قبیل: ساخت مسکن، سالن ورزشی، مسجد، حسینیه، خانه عالم، خانه بهداشت، مدرسه، کتابخانه، بوستان، زمین ورزشی،  کارگاه های آموزش و اشتغال، کارگاه تولیدی، کارگاه خیاطی، سالن چند منظوره و کانون فرهنگی و اشتغال تحت عنوان سرای محله و بسیاری از پروژه های عمران اجتماعی دیگر در مناطق محروم کرده است.